S ohledem na externí realizace u našich zákazníků, důrazně doporučujeme, vždy sjednat osobní termín pod číslem:

+420 728 076 479, p. Ensinger

10.05. dokončené dílo bez nátěru, 36 dní od zahájení stavby, včetně dodržení technologických postupů, zkoušek a revizních zpráv

10.05. dokončené dílo bez nátěru, 36 dní od zahájení stavby, včetně dodržení technologických postupů, zkoušek a revizních zpráv