S ohledem na externí realizace u našich zákazníků, důrazně doporučujeme, vždy sjednat osobní termín pod číslem:

+420 728 076 479, p. Ensinger

Zahradní jezírka - mechanické filtrace, štěrbinové filtry, bubnové mikrosítové filtrace

Mechanické filtrace plní funkci tzv. separace hrubých nečistot, jako např. listy, jehličí, organické zbytky, části vodních rostlin, shluky vodních řas a mnohé další. Tato separace je velmi důležitá, jelikož zachytí převážné množství nečistot a zabrání nátoku odpadu do biologických filtrací, které nejsou přetěžovány, nebo dokonce zanášeny. Jedná se tedy o kaly, které jsou biologicky dlouhodobě odbouratelné. Známe v podstatě tři základní typy mechanických filtrací.

Tím prvním je ještě často používaný, avšak zastaralý typ usazovací nádrže, tzv. Vortexu. Vzhledem k náročnosti údržby tento typ nepoužíváme.

Na druhém místě nalézáme různé typy spádových sít, dnes nazývaných štěrbinové filtry. Tyto filtry používáme pro středně nákladné realizace a jejich prostřednictvím jsme schopni odfiltrovat nečistoty od velikosti 200 – 300 mikrometrů, dle typu použitého síta. Tyto typy spádových sít aplikujeme, do samotížných recirkulačních systému, k dosažení, co nejnižších nákladů na spotřebu elektrické energie.

Třetím typem jsou v dnešní době již běžně používané bubnové filtrace. Pomocí vhodných tkanin a nerezových sít můžeme filtrovat nečistoty již od velikosti 30 mikrometrů. Jen pro orientaci, písková bazénová filtrace docílí odchytit velikosti, od cca. 60 mikrometrů. Nevýhodou těchto filtrací je jejich vysoká pořizovací cena. Tím máme na mysli spolehlivá technologická zařízení renomovaných výrobců. Tyto filtrace mají velkokapacitní sběrné germicidní UVC systémy, automatický proplach a vlastní řídící jednotky od Siemens.

Veškerá zařízení jsou kapacitně stavěna na různé průtoky vody. Tyto se pohybují od 12m3/hod., až po 120m3/hod.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, rádi vám poradíme nejen s výběrem vhodného typu, ale taktéž vás seznámíme s případným technickým vybavením. Ke všem typům filtrací dodáváme veškeré příslušenství.

www.koi-kapr.cz

Máte dotazy, nebo si přejete nezávaznou cenovou nabídku? Kontaktujte nás zde kontaktovat nebo na Tel.: (+420) 728 076 479.

Bubnové filtrace

Štěrbinové filtry