S ohledem na externí realizace u našich zákazníků, důrazně doporučujeme, vždy sjednat osobní termín pod číslem:

+420 728 076 479, p. Ensinger

Realizace zahradního jezírka, zahradních okrasných rybníků, koupacích biotupů a rybníků pro chov koi, přestavby stávajících realizací, úpravy a dodávky filtračních a germicidních UV-C systémů pro Aquaculturu a vodní hospodářství, zahradní architektura

 

Budujeme zahradní okrasná jezírka, koupací biotopy a jezírka k chovu koi. Jedná se zejména o uzavřené recirkulační systémy, které fungují na základě biolgického čistění, bez použití chemikálií. Naše práce začíná konzultací se zákazníkem, při které navrhneme prvotní řešení a orientační cenu díla. To vše s ohledem na dispoziční a architektonické řešení dané situace. Ujasníme typ podloží, tedy zda se nacházejí v místě realizace spodní vody, nebo dokonce spodní vody tlakové. Od dané konkrétní situace podloží se odvíjí samotná příprava stavby. Ujasníme zdroje a dostupnost čerstvé vody, dosah sítí elektřiny s kontrolou domovních rozvaděčů, dostupnost odpadů a další potřebné. Od těchto poznatků lze začít se samotným plánováním, vodního díla. Provádíme demontáž starých nevhodných realizací, zaměření stavby, výkopové práce, odvoz zeminy, popř. navržení takové realizace, aby se vykopaná zemina použila v realizaci nové, jelikož náklady spojené s případným odvozem a reciklací jsou v dnešní době enormní finanční zátěží a stavbu zbytečně prodražují. Hrubá stavba díla je pro nás samozřejmostí, pokládáme hydroizolační folie buď PVC, nebo EPDM. Folie svařujeme dle potřebných norem, platných osvědčení a s platnou certifikací výrobce. Vlastní realizaci filtračních systémů předpřipravíme u nás a veškeré komponenty dovážíme na místo určení již před sestavené do posledního detailu. Vše je připraveno tak, aby časové náklady byly minimalizovány a tím se dílo zbytečně neprodražovalo. Vždy postupujeme podle přesné, se zákazníkem odsouhlasené, projektové dokumentace.

Příprava stavby zahradního jezírka

Konzultace se zákazníkem je, jak již výše zmíněno, prvním krokem. Po ujasnění dispozičních možností, případně po konzultaci s architektem, navrhneme možné řešení tzv. ve zkrácené podobě. K tomuto návrhu předložíme písemnou cenovou nabídku. Po odsouhlasení se zákazníkem vypracujeme projektovou dokumentaci s doložkou energetické náročnosti na vlastní budoucí provoz. Další součástí jsou projekty elektroinstalace, jako podklady pro výpisy materiálu, přesné ocenění a případné revizní zpravy a pro vydání případné kolaudace stavebním úřadem. Před započetím stavby a podepsáním případné smlouvy o dílo, je tedy zákazník seznámen do posledního detailu s budoucí realizací, cenou, rozsahem prováděných prací, materiály, použitou technologií a samotnou částí budoucích provozních nákladů. Další součástí je odsouhlasený harmonogram prováděných prací, dle kterého stavba termínově postupuje a zohledňuje technologické postupy na zhotovovaném díle. Zákazník má tedy vždy přehled na stavu o postupu prací a odvedené práce může sledovat v návaznosti na případné platební podmínky a jejich vlastní úhrady.

 

Máte zájem o nezávaznou nabídku? Kontaktujte nás. Tel.: (+420) 728 076 479 nebo nás kontaktujte zde kontaktovat.

Výstavba zahradního jezírka

Samotná výstavba začíná zařízením staveniště. Poté dojde k zaměření stavby. U jednoduchých a přehledných realizací zaměříme stavbu v naší režii, nebo po dohodě se zákazníkem. Jsme si vědomi, že zákazník může navrhovat případné změny ve tvaru a usazeni do terénu. Těmto požadavkům vždy vyhovíme, pokud nedochází k zásadním střetům s legislativou, popř. k již provedeným pracím. Po dokončení zemních prací postupujeme na samotné realizaci výstavby budoucího díla. Aplikaci hydroizolačních folií provádíme na geotextil o potřebné síle, aby nedošlo k případnému poškození. Po dokončení stavby a montáži technologických zařízení přistupujeme ke konečné vizuální realizaci, tedy k té části, kterou ujasníme se zákazníkem, nebo architektem. Dodáváme okrasné a solitérní kameny, bahenní rostliny, stavíme mola, tvarujeme okraje realizace, doplňujeme dílo o terasy a vše další potřebné. V případě zájmu dodáváme a montujeme solární systémy pro ohřev koupacích rybníku a tepelná čerpadla pro přezimování koi. Dodáváme speciální plovoucí kryty pro zimní zakrytí.

 

ZEN zahrada - inspirace pro zákazníky

zajímavosti Ogata Koi Farm