S ohledem na externí realizace u našich zákazníků, důrazně doporučujeme, vždy sjednat osobní termín pod číslem:

+420 728 076 479, p. Ensinger

Biologické filtrace pro zahradní a koupací jezírka, rybníky KOI

Biologické filtrace jsou určeny k čistění vod v uzavřených recirkulačních systémech. Využíváme je tedy v realizaci zahradních jezírek, koupacích rybníku a rybníků určených k chovu koi. Jedná se v podstatě o velkokapacitní průtokové nádrže s médiem, na kterém se usídlí bakterie, které svým metabolismem vodu zbavují nežádoucích škodlivých látek. Tedy velmi zjednodušeně řečeno. Biologické filtry jsou složeny z bakterií usídlených ve vhodném substrátu. Bakterie odbourávají škodliviny rozpuštěné ve vodě buď převodem na méně škodlivé látky, nebo na látky využitelné rostlinami. Dle přítomnosti kyslíku ve vodě tekoucí biologickým filtrem rozlišujeme dále aerobní a anaerobní typy biologických filtrů.

Aerobní filtry jsou rychle tekoucí filtry. Potřebují dostatek kyslíku rozpuštěného ve vodě pro činnost bakterií. Ty přeměňují škodliviny na většinou nevyužitelné látky (např. nitráty a oxidy železa). Aerobní filtry tak svou činností zvyšují obsah nitrátů ve vodě a naopak z vody odčerpávají rostlinami použitelné železo.

Anaerobní filtry jsou pomalu tekoucí filtry pracující optimálně při nízké hladině kyslíku. Toho je dosaženo vytvořením bezkyslíkových zón ve vlastním těle filtru. V takovém filtru jsou škodliviny redukovány na sloučeniny buď inertní (např. dusík) nebo optimálně využitelné rostlinami (např. železnaté ionty). Tento typ je tedy vhodnější než aerobní, avšak potřebuje zhruba desetkrát větší objem filtrační hmoty. K tomuto účelu stavíme filtrace buď komorové, nebo zabudujeme biologickou filtraci přímo do zahradního jezírka. Vždy záleží na typu určení a na konkrétní realizaci, stejně tak dispozičním řešení dané situace.

Jako nosné filtrační médium používáme v posledních letech porézní materiál Crystal Bio, který dovážíme od spol. Ogata Koi Farm Ltd. Jsme výhradním oficiálním distributorem pro Českou republiku. Máte-li dotazy na Crystal Bio, zhlédněte příslušnou sekci na našich stránkách, nebo nás kontaktujte. Máte-li zájem zhlédnout naše realizace, kde je aplikován Crystal Bio, rádi vás odkážeme na realizaci v místě vašeho bydliště.

WWW.KOI-KAPR.CZ

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás zde kontaktovat, rádi vám poradíme.

Biologické filtrační systémy

Testery obsahu solí a pH, další ...