S ohledem na externí realizace u našich zákazníků, důrazně doporučujeme, vždy sjednat osobní termín pod číslem:

+420 728 076 479, p. Ensinger

Pro Vás

Představení naší společnosti:

Jsme partnerem obcí, měst, firemních a soukromých zákazníků, stejně tak hotelových a restauračních subjektů. Těžištěm naší společnosti, je projektování a stavby vodních biotopů. Realizace jsou určeny k chovu jezírkových ryb, dále slouží jako koupací zahradní jezírka a rybníky, komunální koupaliště, stejně tak jako nádrže pro zachycení vody a okrasné recirkulační biotopy.

 

Pro koncové zákazníky a uživatele:

Voda je svým původem od pradávna skutečný elixír všeho života, bez kterého bychom více, jak tři dny nepřežili. Již v daleké minulosti, stavěli naši moudří předci nádrže a rezervoáry všeho typu k závlaze v zemědělství, chovu ryb, hygieně a především k zachování svého rodu a všeho života na zemi. Dnes v moderním životě využíváme vodní prvky a nádrže různých typů za účelem rekreace, osvěžení, zábavy pro naše nejmenší, ale také jako dekorační vodní prvek zahrady, nebo jezírko k chovu ryb. Voda působí v zahradě blahodárně, esteticky a doplňuje krajinný ráz. Jezírko navazující na terasu našeho obydlí působí relaxačně, usměrňuje naše myšlenky a uklidňuje. Vodní prvek by tedy neměl chybět v žádné zahradě.

 

Pro obce, turistická centra a komunální samosprávy:

V sektoru měst a obcí doplňují naše realizace veřejnou zeleň, městské parky a jejich zákoutí. Jsou sympatickým a nenáročným prostředkem ke zvýšení návštěvnosti těchto veřejných zařízení, stejně tak jsou nástrojem k prodloužení doby setrvání v těchto objektech. S ohledem na výše popsané, slouží naše realizace v tom nejširším věkovém spektru všem našim spoluobčanům. Výsledky našich realizací jsou obyvatelstvem velmi kladně vnímány a jsou tedy denně pozitivním a viditelným výsledkem vedení měst a obcí, resp. subjektů, které mají dotčená zařízení svěřeny do majetkové správy.

 

Pro hotely a restaurace:

Často se naše společnost potýká s dotazy hotelů, restauračních a ubytovacích zařízení a to především z regiónu, které jsou závislé především na vhodném počasí a sezónní návštěvnosti. Standardem jsou pro tyto subjekty nástroje ke zřizování vlastních Wellnes-Center v daném objektu, nebo se využívá spolupráce s orgány samosprávy ve smyslu veřejných koupališť a aquaparků. Tedy také v tomto případě, je pro tyto subjekty neodmyslitelným nástrojem vybudování ať už interiérového, nebo venkovního jezírka, které může bezprostředně navazovat na gastronomická zařízení a jejich příslušenství.

 

Amortizace stavebních nákladů spojených s pořízením:

Pozitiva v bodech, jako prodloužení návštěvní doby, setrvání již stávajícího zákazníka v objektu, jeho vyšší konzumaci, celkový nárůst návštěvnosti, sympatický a ojedinělý prostředek pro reklamu a propagaci, sympatickou atmosféru v objektu a mnohé další.

 

Výše potřebných investic na realizaci:

Dle regionu, podloží a technického provedení díla se celkové náklady díla v provedení tzv. „na klíč“ (údaje bez DPH), pohybují informativně, jak následuje:

-          prefabrikovaná jezírka do 1m3, včetně filtrační technologie 20.000,- Kč + montáž a instalace

-          malá zahradní jezírka +/- 10m3, včetně filtrační technologie, od 160.000,- Kč

-          objem 20m3, cena 35.000,-/m3 obestaveného prostoru, resp. 28.000,-/m2 vodní plochy

-          objem 40m3, cena 23.000,-/m3 obestavěného prostoru, resp. 21.000,-/m2 vodní plochy

-          objem 100m3, cena 16.000,-/m3 obestavěného prostoru, resp. 13.000,-/m2 vodní plochy

Ceny se mohou dle technického vybavení (od výše uvedených údajů), lišit o +/- 25% z udaných hodnot.

 

Údržba díla a následná péče o realizaci:

Naše společnost zajišťuje smluvní servis a následnou péči pro všechny své realizace. Na každou realizaci je na přání zákazníka vypracován celoroční údržbový plán, který je plněn ze strany zhotovitele. V případě vlastní péče zákazníka o realizaci, poskytuje zhotovitel veškeré poradenství a všechny prostředky pro biologickou a ekologickou úpravu vody.

 

Náklady na provoz realizace:

Zhotovitel využívá pro své stavby mechanické a biologické filtrace renomovaných světových výrobců, jako jsou spádová síta, bubnové filtrace, UV-C technologie a mnohá další. Své realizace staví výhradně v gravitačních systémech, tedy využívá hydrauliky vody pomocí spojených nádob. Náklady na elektrickou energii jsou tímto minimalizovány a oproti konkurenci činní pouhých 12% běžných nominálních nákladů. Pro příklad zhotovitel uvádí, že je schopen zajistit energetický provoz pro vodní dílo o objemu 50m3, v nominálu za 5.000,- Kč ročně. Tyto hodnoty jsou v porovnání s konkurencí zlomkové a tím má provoz velmi kladný dopad na naše životní prostředí.

 

Závěr:

Máte-li zájem o výstavbu jezírka, nebo vodního biotopu ve vašem regionu, neváhejte nás kontaktovat se svým dotazem. Vypracujeme Vám nezávaznou nabídku, v případě vašeho zájmu a zadání, Vám vypracujeme vstupní projektovou dokumentaci.