S ohledem na externí realizace u našich zákazníků, důrazně doporučujeme, vždy sjednat osobní termín pod číslem:

+420 728 076 479, p. Ensinger

Difuzory, Dmychadla

Stejně jako u čističek odpadních vod, potřebují také biologické filtrace dostatek kyslíku. Kyslík a voda jsou základem životaschopnosti všech vodních více buněčných živočichů. Kyslík je dále nezbytnou součástí pro plnohodnotnou kvalitu vody v recirkulačních systémech, jako jsou právě zahradní jezírka, koupací biotopy a pod. V letním období dochází ve stojatých vodách k nedostatku kyslíku, životadárné bakterie ve filtračních systémech odumírají jako první, jako další hynou vodní živočichové a ryby. Tím dochází ke kolapsu a přerušení přirozených biologických procesů. Voda začíná bez kyslíku hnít, na hladině se tvoří řasy a sinice.

Za účelem potřebného provzdušnění recirkulačních a filtračních systémů dodáváme kotoučové a trubkové difuzory z EPDM, zdravotně nezávadné pryže. Vzduch je tlačen membránovým dmychadlem přes sestavu nastavitelných ventilů a zpětných klapek pod filtrační medium, stejně tak je vzduchováno ode dna pro vodní živočichy. Dalším významným efektem je, že proudícím vzduchem z difuzoru dojde k enormnímu pohybu ve vodním sloupci, tím jsou vířeny usazeniny dna a stěn, které dříve, nebo později doputují k zachycení do mechanických filtrací, kde jsou odseparovány. Voda protéká před vstupem do mechanické filtrace přes UVC germicidní systémy. Zde dojde nejen k dezinfekci vody, ale taktéž ke shluku vodních řas a narušení jejich buněčné struktury. Tímto způsobem je tedy možné, shluky řas zachytit v mechanických filtracích již od 300 mikrometrů. V opačném případě, tedy bez UVC, je zelený zákal bez použití chemických prostředků, neodstranitelný.

K účelu UVC ozáření, jsou velmi vhodné a účelné naše germicidní ponorné lampy série SE, AM a Short. Jejich montáž je možná do potrubních systému tzv. Inputech, nebo do sběrných filtračních komor bubnových a štěrbinových filtrací, nebo Vortexů. Takto namontované UVC systémy nebrání proudění vody, nezpůsobují tedy žádné tlakové ztráty, tím šetří náklady na spotřebu elektrické energie.

 

Difuzory a dmychadla které používáme v našich realizacích, jsou určeny pro industriální použití a jedná se o výrobky renomovaných výrobců. Nemusíte se tedy obávat případných poruch, nebo poškození membrány difuzoru. Tyto jsou určeny pro extrémně agresivní prostředí, jako jsou právě čističky odpadních vod a pod. Pomocí kotoučových difuzorů můžeme osadit dnové vpusti, nebo je aplikovat na tzv. mrtvá místa, které se jinak zanášejí kaly. Trubkové difuzory využíváme také k čistění biologických systémů. Tím tedy odpadá jakékoliv rozebírání filtračních systémů a propírání filtračních medií.

Výhody našich difuzorů, krátce shrnuto: nezničitelné ani v agresivním prostředí, nezanášejí se, neobrůstají, žádná nutnost demontáže pod sloupcem vodní hladiny, žadné vypouštění vody za ůčelem dosahu čistění jako u spotřebních difuzorů podivného původu. Na dmychadla poskytujeme záruku na membrány po dobu 3 let bez nutnosti výměny, to vše v nepřetržitém provozu. Podmínkou je volba správného typu dmychadla, které je na toto extrémní zatížení výrobcem určené.

Rádi vám poradíme s produktem, včetně vhodné volby kategorie výrobku.

Máte dotazy, nebo si přejete nezávaznou cenovou nabídku? Kontaktujte nás zde kontaktovat nebo na Tel.: (+420) 728 076 479.

Difuzory a Dmychadla